<samp id="uq8yw"><tr id="uq8yw"></tr></samp>
<sup id="uq8yw"></sup>
<acronym id="uq8yw"></acronym>
<acronym id="uq8yw"><center id="uq8yw"></center></acronym><acronym id="uq8yw"><center id="uq8yw"></center></acronym>
<sup id="uq8yw"></sup>
<rt id="uq8yw"></rt>

遂寧市2019年市級重要崗位效能監察網絡測評

2019-12-28 18:39:17 1303

2019-12-17 12:00:00 ~ 2019-12-31 23:59:59
一個微信號,每天只能給一個單位投一次票,投票時間以投票當日晚23:59:59后可以投第二票.
排名規則:
投票分數是取滿意、一般、不滿意三個總票數中滿意票數的占比,列如: 三種各一票,則計算方法為1除以(1+1+1)得到33.33%取二位小數。相同評分的單位,排名不分先后。

www.97